Vårt lantbruk är ett traditionellt skånskt sådant med inriktning på spannmål och sockerbetor

   

Tröskning 2012

Sockerbetor

Maskinhallen
å